Fundacja im. Dobrego Pasterza jest Fundacją wszystkich ludzi, którym na sercu leży dobro i pomoc niesione innym ludziom, zwłaszcza dzieciakom i młodzieży z domów dziecka, tzw. ulicy i tym wszystkim, którzy znaleźli się pod ścianą życiową. Pierwotnie założona w 2010 roku w Sądzie Rejestrowym w Katowicach, jednak swą publiczną działalność rozpoczęła w Niedzielę Dobrego Pasterza tj. 17 Kwietnia 2016 roku – od tego dnia działała – zajmując się dziećmi, lecz nie składała żadnych deklaracji.

Pobierz i wyślij wniosek do organów państwowych!

Jest to wniosek dotyczący podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie adopcji zagraniczanych i bezpieczeństwa dzieci.

Prościej się już nie da – wystarczy pobrać plik (w wersji dwustronnej lub jednostronnej), wpisać dane i wysłać za potwierdzeniem odbioru.
Oto instrukcja:

pismo-do-organow-panstwa_instrukcja


PLIKI DO POBRANIA:

PLIK 1 STRONA – WERSJA DOCX

PLIK 1 STRONA – WERSJA PDF

PLIK 2 STRONY – WERSJA DOCX

PLIK 2 STRONY – WERSJA PDF


ADRESY INSTYTUCJI:

💢BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
wniosek można składać przez profil zaufany ePUAP
oraz mailowo: biurorzecznika@brpo.gov.pl

https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

💢MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa
info@mrpips.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/dane-kontaktowe

💢KANCELARIA SEJMU
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
Formularz kontaktowy:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/contact.xsp

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/page.xsp/kontakts

💢RZECZNIK PRAW DZIECKA
Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
rpd@brpd.gov.pl

formularz kontaktowy:
https://brpd.gov.pl/kontakt/
https://brpd.gov.pl/

💢KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
al. J. Ch. Szucha 14
00-582 Warszawa
bip@kprm.gov.pl – przeznaczony do przesyłania pytań dotyczących informacji publicznych od obywateli

kontakt@kprm.gov.pl – przeznaczony do przesyłania wszelkich pytań niebędących wnioskami o udostępnienie informacji publicznych, sugestii i propozycji oraz skarg od obywateli

https://www.premier.gov.pl/kontakt.html

WYSTARCZY WYPEŁNIĆ I WYSŁAĆ ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU!

#KazdyMozePomocDzieciom


Książka Pawła Bednarza „Posłuchaj, to do Ciebie…”

…Wnikaj w głębię świata, przyjmij słowo Chrystusa, zaufaj mu i podejmij swą życiową misję. Ludzie nowego tysiąclecia oczekują twojego świadectwa. Nie lękaj się, wpłyń na głębię, jest przy tobie Chrystus. – Jan Paweł II, Lednica 2000.

Te słowa, jak wiele innych, wypowiedzianych przez Jana Pawła II, głęboko zapadły w moje serce. Te słowa były zaczynkiem mojej oficjalnej społecznej działalności – otwarcia Fundacji im. Dobrego Pasterza. Te słowa wciąż pobudzają mnie do osobistej refleksji nad swoim życiem i sobą samym.

Słowo od Pawła:

Niżej przedstawiam pozycję, można zamówić ją w naszym sklepie internetowym:

Posłuchaj to do ciebie

KLIKNIJ TUTAJ

lub tutaj


ZamówienieRozmowa z Panią Marią Leśniaki Wojciechowską, tuż przed marszem dla Życia i Rodziny w Krakowie

mBank

15 1140 2004 0000 3202 4543 6767Barbara Domnicz
(z dopiskiem wpłata dla Pawła)fundacjadobregopasterza@gmail.com
tel.515-751-077

  Zobacz nasze materiały na Youtube: