Częstochowa Kuria

handel_dziećmi_ulotka (1)

wszystkie druki rar.

19-01-16_Zgłoszenie

19-01-16_Zgłoszenie

19-01-16_Wniosek_Episkopat pdf

19-01-16_Wniosek_Episkopat doc

19-01-16_Wniosek pdf

19-01-16_Wniosek doc

19-01-16_ListaOorganizacji pdf

19-01-16_ListaOorganizacji doc

O Fundacji

Fundacja Dobrego Pasterza (FDP) zajmuje się aktywnym wspieraniem dzieci i młodzieży z domów dziecka, tzw. ulicy oraz wszystkim ludziom którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Dzięki wsparciu ludzi o dobrym sercu Fundacja Dobrego Pasterza (FDP) stopniowo rozwija skrzydła i zwiększa zakres, jak i skuteczność działań na rzecz potrzebujących.
Pierwotnie FDP założona została w 2010 roku w Sądzie Rejestrowym w Katowicach, jednak swą publiczną działalność rozpoczęła w Niedzielę Dobrego Pasterza tj. 17 Kwietnia 2016 roku – do tego dnia działała zajmując się dziećmi. lecz nie składała żadnych deklaracji.

14352373_248288022232835_741674684838367684_o

Cele Fundacji

Statut Fundacji zawiera siedem punktów, przy czym siódmy mieści w sobie wszystkie poprzednie i jest niejako głównym celem Fundacji.

Planem głównym jest stworzenie ośrodka w Bieszczadach dla dzieci i młodzieży, gdzie będą mogli przyjechać indywidualnie lub w grupie na kilka dni przed podjęciem ważnej w swojej konsekwencji życiowej decyzji (np. ucieczki z domu na tzw. gigant, handlem używkami etc.) lub nie będą wiedzieli jak rozsądnie znaleźć wyjście z problemowej sytuacji w której są aktualnie.
Będą mieli czas na łonie jeszcze dziewiczej natury, z dala od zgiełku wielkomiejskiego przy pomocy ludzi mądrych, odpowiedzialnych, z uprawnieniami w tym kierunku aby znaleźć wyjście z sytuacji w jakiej się znaleźli.
Ośrodek będzie prowadził również działalność komercyjną dla osób z zewnątrz fundacji, które chcą w Bieszczadach spędzić wolny czas.
Organizowane będą m.in. obozy typu skautowo-harcerskiego dla dzieci i młodzieży, z których to pieniędzy uczciwie zarobionych ośrodek będzie się utrzymywał. Wszystkie osoby uczestniczące w jakikolwiek sposób w fundacji będą mogły korzystać z ośrodka bez opłat choć mile będą widziane dobrowolne datki tylko od osób dorosłych pracujących zawodowo.

Kolejnym celem Fundacji jest wybudzenie społeczeństwa Polskiego z letargu egocentryzmu abyśmy wszyscy zrozumieli, że naszym podstawowym obowiązkiem względem bliźnich jest nasza troska o nich. Są Oni szansą dla nas na drodze do piękniejszego człowieczeństwa, rozwoju lub zadośćuczynienia za nasze życiowe błędy.

Wszystkie dobre pomysły, propozycje każdego będą brane pod rozwagę, są możliwe do realizacji po uprzedniej akceptacji zarządu fundacji, gdyż zarząd bierze pełną odpowiedzialność za konsekwencje każdej decyzji.

Fundacja nie jest ograniczona politycznie czy światopoglądowo. Jedynym warunkiem udziału w działaniach Fundacji jest uczciwość. Fundacja nie zamierza korzystać z dotacji Unijnych, jak również z odpisów podatkowych tzw. 1-go procenta.

Wesprzyj nas

Niech datki w jakiejkolwiek wysokości będą darem serca każdej osoby, grupy, organizacji i firmy. Rozbudźmy wspólnie świadomość społeczeństwa w kwestii troski o bliźniego. Pokażmy dzieciom m. in. z domów dziecka że nie są „gorszym sortem człowieka” – a wręcz przeciwnie, że mają takie same szanse na piękne, radosne, pełne sukcesów udane życie.
Działalność fundacji ma również rozbudzić dobrze pojętą wśród młodych ludzi patriotyzm, dumę z bycia Polakiem i troskę o ojczyznę, jej teraźniejszość i przyszłość, a także krzewić wartości chrześcijańskie.

ZAPRASZAM WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI DO WSPÓŁPRACY- wszystkim życzę wiele PRAWDZIWEGO DOBRA na każdy czas trudnego, lecz pięknego życia.
KAŻDY DZIEŃ TO POWÓD DO RADOŚCI.

Prezes Fundacji Dobrego Pasterza
Paweł Bednarz