POBIERZ I WYŚLIJ WNIOSEK DO ORGANÓW PAŃSTWA!

Jest to wniosek dotyczący podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie adopcji zagraniczanych i bezpieczeństwa dzieci.

Prościej się już nie da – wystarczy pobrać plik (w wersji dwustronnej lub jednostronnej), wpisać dane i wysłać za potwierdzeniem odbioru.
Oto instrukcja:

pismo-do-organow-panstwa_instrukcja


PLIKI DO POBRANIA:

PLIK 1 STRONA – WERSJA DOCX

PLIK 1 STRONA – WERSJA PDF

PLIK 2 STRONY – WERSJA DOCX

PLIK 2 STRONY – WERSJA PDF


ADRESY INSTYTUCJI:

💢BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
wniosek można składać przez profil zaufany ePUAP
oraz mailowo: biurorzecznika@brpo.gov.pl

https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

💢MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa
info@mrpips.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/dane-kontaktowe

💢KANCELARIA SEJMU
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
Formularz kontaktowy:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/contact.xsp

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/page.xsp/kontakts

💢RZECZNIK PRAW DZIECKA
Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
rpd@brpd.gov.pl

formularz kontaktowy:
https://brpd.gov.pl/kontakt/
https://brpd.gov.pl/

💢KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
al. J. Ch. Szucha 14
00-582 Warszawa
bip@kprm.gov.pl – przeznaczony do przesyłania pytań dotyczących informacji publicznych od obywateli

kontakt@kprm.gov.pl – przeznaczony do przesyłania wszelkich pytań niebędących wnioskami o udostępnienie informacji publicznych, sugestii i propozycji oraz skarg od obywateli

https://www.premier.gov.pl/kontakt.html

WYSTARCZY WYPEŁNIĆ I WYSŁAĆ ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU!

#KazdyMozePomocDzieciom31-07-2020 Najważniejsze dokumenty

30-07-2020 Pismo do Komendanta

26-07-2020 Pismo sądowe, zawiadomienie cz.1

26-07-2020 Pismo sądowe, zawiadomienie cz. 2

19-06-2020 Prośba o nadzór w postępowaniu – Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

10-06-2020 Odpowiedź z Prokuratury Okręgowej w Kaliszu

1-06-2020 Potwierdzenie złożenia wniosków w Kancelraii Sejmu

27-05-2020 Pismo do Ministra RPiPS

27-05-2020 Pismo do Prezydenta RP i RPO

27-05-2020 Pismo do Marszałek Sejmu i Premiera RP

26-02-2019 Zawiadomienie Jarosława Kaczyńskiego

Częstochowa Kuria

wszystkie druki rar.

19-01-16_Zgłoszenie

19-01-16_Zgłoszenie

19-01-16_Wniosek_Episkopat pdf

19-01-16_Wniosek_Episkopat doc

19-01-16_Wniosek pdf

19-01-16_Wniosek doc

19-01-16_ListaOorganizacji pdf

19-01-16_ListaOorganizacji doc