Szanowni Panowie
Prezydent Miasta Sosnowca
Komendant Straży Miejskie Ireneusz Kosielski


Wnoszę o wyróżnienie Funkcjonariusza Straży Miejskiej Pana Jarosława Czekaj za długoletnią wzorową postawę, która może być wzorowym przykałdem dla innych.
Proszę o nagrodzenie w/w funkcjonariusza zgodznie z Kodeksem Pracy lub według Panów zdania.
Proszę, by Pan Jarosław zrobił szkolenie kulury na służbie i obowiązków służbowych innym niedomagającym w tym temacie młodym funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom. których zachowanie wpływa negatywnie na całą jednostkę.
Proszę o pisemną odpowiedz na mój wniosek (w załączeniu).


Z poważaniem i podziękowaniem dla posostalych, dobrych funkcjonariuszy Sosnowieckiej Straży Miejskiej.
Paweł Bednarz (obywatel Kanady)
Prezes Fundacji im. dobrego Pasterza Krs 0000356308
ul.A.Wieczorka 2f/12
41-219 Sosnowiec
tel. 515-751-07

material w sprawie:

materiał najważniejszy rozmowa z Sekretarzem Stanu MON Marcinem Ociepą:

Załączniki:

PISMO DO STRAŻY MIEJSKIEJ

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY