Fundacja Dobrego Pasterza jest Fundacją wszystkich ludzi którym na sercu leży dobro i pomoc niesione innym ludziom, zwłaszcza dzieciakom i młodzieży z domów dziecka, tzw. ulicy i tym wszystkim którzy znaleźli się przed tzw. ściana życiową. Pierwotnie założona w 2010 roku w Sądzie Rejestrowym w Katowicach, jednak swą publiczną działalność rozpoczęła w Niedzielę Dobrego Pasterza tj. 17 Kwietnia 2016 roku – do tego dnia działała -zajmując się dziecimi lecz nie składała żadnych deklaracji.

14352373_248288022232835_741674684838367684_o

Statut Fundacji zawiera siedem punktów, siódmy mieści w sobie wszystkie poprzednie i jest niejako głównym fizycznym celem Fundacji.

Planem głównym jest stworzenie ośrodka w Bieszczadach dla dzieci i młodzieży, gdzie będą mogli przyjechać indywidualnie lub w grupie na kilka dni przed podjęciem ważnej w swojej konsekwencji życiowej decyzji (np. ucieczki z domu na tzw. gigant, handlem używkami etc.) lub nie będą wiedzieli jak rozsądnie znaleźć wyjście z problemowej sytuacji w której są aktualnie, będą mieli czas na łonie jeszcze dziewiczej natury, z dala od zgiełku wielkomiejskiego przy pomocy ludzi mądrych, odpowiedzialnych, z uprawnieniami w tym kierunku znaleźć wyjście z sytuacji w jakiej się znaleźli. Ośrodek będzie prowadził również działalność komercyjną dla osób z zewnątrz fundacji, które chcą w Bieszczadach spędzić wolny czas, będą w założeniu m. in. organizowane tzw. obozy typu skautowo-harcerskiego dla dzieci i młodzieży, z których to pieniędzy uczciwie zarobionych ośrodek będzie się utrzymywał. Wszystkie osoby uczestniczące w jakikolwiek sposób w fundacji będą mogły korzystać z ośrodka bez opłat choć mile będą widziane dobrowolne datki tylko od osób dorosłych pracujących zawodowo.

Kolejnym celem Fundacji jest „wybudzenie społeczeństwa Polskiego z letargu egocentryzmu byśmy wszyscy zrozumieli że naszym podstawowym obowiązkiem względem bliźnich jest nasza troska o nich i są Oni szansą dla nas na drodze do piękniejszego człowieczeństwa, rozwoju lub zadośćuczynienia za nasze życiowe błędy.

Wszystkie dobre pomysły, propozycje każdego będą brane pod rozwagę, są możliwe do realizacji po uprzedniej akceptacji zarządu fundacji, gdyż zarząd bierze pełną odpowiedzialność za konsekwencje każdej decyzji.

Fundacja nie jest ograniczona politycznie czy światopoglądowo. Jedynym warunkiem udziału w działaniach Fundacji jest uczciwość. Fundacja nie zamierza korzystać z dotacji Unijnych, jak również z odpisów podatkowych tzw. 1-go procenta.

Niech datki w jakiejkolwiek wysokości będą darem serca każdego, także firm. Obudźmy wspólnie świadomość społeczeństwa w kwestii troski o bliźniego. Pokażmy dzieciakom m. in. z domów dziecka że nie są „gorszym sortem człowieka” – przeciwnie, że mają takie same szanse na piękne, radosne, pełne sukcesów udane życie. Działalność fundacji ma również rozbudzić dobrze pojętą wśród młodych ludzi patriotyzm, dumę z bycia Polakiem i troskę o ojczyznę, jej teraźniejszość i przyszłość, a także krzewić wartości chrześcijańskie.

ZAPRASZAM WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI DO WSPÓŁPRACY- wszystkim życzę wiele PRAWDZIWEGO DOBRA na każdy czas trudnego jednak pięknego życia.
KAŻDY DZIEŃ TO POWÓD DO RADOŚCI.

Prezes Fundacji Dobrego Pasterza
Paweł Bednarz