Komendant Główny PSP
Sz.Pan: Nadbrygadier Andrzej Bartkowiak


Panie Komendancie, z największą przyjemnością przesyłam oficjalne pismo gratulacyjne skierowane do Pana za pośrednictwem Sosnowieckiego Komendanta PSP w dniu 30/07/20 r.
Strażacy Sosnowieccy swoją postawą wielokrotnie pokazali, że zaufanie jakim społeczństwo daży Strażaków, ma potwierdzenie w rzeczywistości, czego wielokrotnie byłem świadkiem i uczestnikiem. Uprzejmie proszę o pisemną odpowiedź co do podjętych kroków przez Pana.
Dziekuję serdecznie, to poniekąd owoc Pana pracy.

Z wyrazami największego uznania dla wszystkich strażaków.
Paweł Bednarz – (obywatel Kanady)
Prezes Fundacji im. Dobrego Pasterza. KRS 0000356308
ul.A.Wieczorka 2f/12
41-219 Sosnowiec
tel. 515-751-077

Przesyłam dla Państwa:
interwencja Sosnowieckich Strażaków:

materiał najważniejszy rozmowa z Sekretarzem Stanu MON Marcinem Ociepą:

ZAŁACZNIKI:

PISMO DO KOMENDANTA

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY