Prezydent RP, Premier RP
Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy
Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich.
Ministrowie, Posłowie, Senatorowie i pozostali funkcjonariusze i urzędnicy, media, prasa.

Z uwagi na wyjątkowo ważny interes społeczny, interes Państwowy, dotyczący bezpieczeństwa obywateli RP zwracam się z wniosekiem o objecie swoim nadzorem sprawy o sygn. akt III K 1403/19 toczącej się w Sądzie Rej. w B.Białej ul. 1 Maja przez Prokuratora Generalnego Z.Ziobro, Prokuratora Krajowego B.Świączkowskiego, Ministra Spr. M.Wojcki oraz Premiera RP M.Morawieckiego, Prezydenta RP A.Dudę.

Jednocześnie wnoszę o włączenie się w sprawę do udziału w postępowaniu pozostałych adresatów, funkcjonariuszy i urzędników publicznych, Posłów , Senatorów itd do których to pismo dotrze.

Rozprawa 03/07/2020 r. godz. 11:30, Sąd Rejonowy w Bielsku Białej ul. 1 Maja 9 sygn.sprawy III K 1403/19
W w/w sprawie chodzi m.in. o przestępstwa pedofilii, handel dziećmi.

W załączeniu przesyłam potwierdzenia pism oraz listy dzieci do Prezydenta RP i Pierwszej Damy RP z prośbą o pomoc.

Poniżej materiał wideo w sprawie:
„Zapraszam do Sądu w B.Białej”
https://youtu.be/kwz8z0npL3M

Zapraszam wszystkich do Sądu w Bielsku-Białej!
Proszę o rozpowszechnianie tej wiadomości.

Paweł Bednarz
Prezes Fundacji im. Dobrego Pasterza