Na stronie Fundacji sa udostępnione wnioski, które można pobrać, wydrukować, wypełnić i wysłać do organów państwowych. Wnioski dotyczą podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie adopcji zagraniczanych i bezpieczeństwa dzieci. Im więcej wysłanych i złożonych wniosków, tym większa szansa na jakikolwiek odzew w tej sprawie. Już prościej naprawdę być nie może – wniosek został skonstruowany przez adwokata, jest do pobrania w wersji tekstowej lub pliku PDF. Podpisany wniosek  wystarczy wysłać za potwerdzeniem odbioru.

pismo-do-organow-panstwa_instrukcja

PLIKI DO POBRANIA:

PLIK 1 STRONA – WERSJA DOCX

PLIK 1 STRONA – WERSJA PDF

PLIK 2 STRONY – WERSJA DOCX

PLIK 2 STRONY – WERSJA PDF


ADRESY INSTYTUCJI:

💢BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
wniosek można składać przez profil zaufany ePUAP
oraz mailowo: biurorzecznika@brpo.gov.pl

https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

💢MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa
info@mrpips.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/dane-kontaktowe

💢KANCELARIA SEJMU
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
Formularz kontaktowy:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/contact.xsp

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/page.xsp/kontakts

💢RZECZNIK PRAW DZIECKA
Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
rpd@brpd.gov.pl

formularz kontaktowy:
https://brpd.gov.pl/kontakt/
https://brpd.gov.pl/

💢KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
al. J. Ch. Szucha 14
00-582 Warszawa
bip@kprm.gov.pl – przeznaczony do przesyłania pytań dotyczących informacji publicznych od obywateli

kontakt@kprm.gov.pl – przeznaczony do przesyłania wszelkich pytań niebędących wnioskami o udostępnienie informacji publicznych, sugestii i propozycji oraz skarg od obywateli

https://www.premier.gov.pl/kontakt.html

#KazdyMozePomocDzieciom