Chcesz nam pomóc?

Planem głównym jest stworzenie ośrodka w Bieszczadach dla dzieci i młodzieży, gdzie będą mogli przyjechać indywidualnie lub w grupie na kilka dni przed podjęciem ważnej w swojej konsekwencji życiowej decyzji (np. ucieczki z domu na tzw. gigant, handlem używkami etc.) lub nie będą wiedzieli, jak rozsądnie znaleźć wyjście z problemowej sytuacji, w której się znaleźli.
Będą mieli czas na łonie jeszcze dziewiczej natury, z dala od zgiełku wielkomiejskiego przy pomocy ludzi mądrych, odpowiedzialnych, z uprawnieniami w tym kierunku, aby znaleźć wyjście z sytuacji w jakiej się znaleźli.

Ośrodek będzie prowadził również działalność komercyjną dla osób z zewnątrz fundacji, które chcą w Bieszczadach spędzić wolny czas.

Organizowane będą m.in. obozy typu skautowo-harcerskiego dla dzieci i młodzieży, z których to pieniędzy – uczciwie zarobionych – ośrodek będzie się utrzymywał.

Wszystkie osoby uczestniczące w jakikolwiek sposób w fundacji będą mogły korzystać z ośrodka bez opłat, choć mile będą widziane dobrowolne datki tylko od osób dorosłych pracujących zawodowo.

Kolejnym celem Fundacji jest wybudzenie społeczeństwa Polskiego z letargu egocentryzmu, abyśmy wszyscy zrozumieli, że naszym podstawowym obowiązkiem względem bliźnich jest nasza troska o nich. Są oni szansą dla nas na drodze do piękniejszego człowieczeństwa, rozwoju lub zadośćuczynienia za nasze życiowe błędy.

Wszystkie dobre pomysły, propozycje każdego będą brane pod rozwagę, są możliwe do realizacji po uprzedniej akceptacji zarządu fundacji, gdyż zarząd bierze pełną odpowiedzialność za konsekwencje każdej decyzji.

Fundacja nie jest ograniczona politycznie czy światopoglądowo. Jedynym warunkiem udziału w działaniach Fundacji jest uczciwość. Fundacja nie zamierza korzystać z dotacji Unijnych, jak również z odpisów podatkowych tzw. 1%.

Wesprzyj nasze działania

Wspomóż nas wysyłając przelew na nasze konto fundacji:

PKO B.P. 12102024980000880205962891
SWIFT BPKOPLPW
IBAN – PL
tytuł przelewu „darowizna” 

 

lub na konto Pawła Bednarza:

mBank 15114020040000320245436767
SWIFT
IBAN – PL 

Nasi Patroni